Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach

 

II W 1022/17 Dariusz J. - osk. z art. 86 § 1 kw - t.  31.01.2018r. wyrok   

 

II W  1291/17  Rafał L i inn  ( dot. zakłócania porządku na wystawie dot. gen. Andersa)  -  t. 05.04. 2018r. godz. 10: 00

 

II K 1293/17  Marek K.  – art.  255 § 1 kk ( art. 335 kpk –  dot. wpisu na stronie internetowej)  -   t.   06.02.2018r. godz. 09:00  - wyrok

 

II K 1258/17 - Andrzej i Dariusz T.,  Rafał Cz. ( art. 271 § 1 i 3 kk) - t. 06 i 13.03.2018r. godz. 10:00

 

 

                           Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

 

II K 160/14  - Marek D. –  (osk. z art. 286 §1 kk - dot. pobierania opłat za leki)  t.   21 i 27.03.2018r. godz.  09:00;    03 - 04, 17 - 18. 04. 2018r. godz. 09:00

II K 134/17 - Grzegorz K. -  osk. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art 156§ 2 kk ( dot. wypadku na torze kartingowym w Augustowie) -   odroczona bez terminu

II K 245/17  Marcin M i 1 inn.- osk. z art.  178 a § 1 kk, art. 18§2 kk w zw. z art. 233§ 1 kk i innne  -  06.04.2018r. godz. 09:30;

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 

 

II K 2/17 - Arkadiusz P i 3 inn. ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 264 §3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk - zorganizowana grupa przestępcza ) -  t.  05. 03. 2018r.   godz. 09:00

II Ka  248/17   Justyna M. G ( osk. z art. 228 §1 kk x 15 - zarzuty korupcyjne )  -  26.04.2018r. godz. 11:00

II K 93/17 -  Lassad  A.  ( osk. z art. 148 § 1 kk i inne - sprawa dot. zabójstwa w barze kebab w Ełku ) -  24-27.04.2018r. godz. 09:00

II K 2/18 - Arkadiusz B i 4 inn ( osk. z art. 258 § 1 kk i inne)  - 29.03 i 19.04. 2018r. godz 09:00

II K 87/17 - Janusz F i Adam S ( art. 189 a § 1 kk) - t. 21.02.2018r. godz. 10:00
- ogłoszenie wyroku

II K  97/17 -   Arkadiusz Z. ( at. 148 § 2 pkt. 2 kk i inne - zabójstwo  w domu seniora
w Suwałkach) - t. 26.03.2018r. godz. 09:00

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach 

VI K   227/17 Karol Sz. ( osk. z art. 177 §1 kk )  -  20.03.2018r. godz. 11:00

 

 

Sąd Rejonowy w Ełku

 

II K 840/17  -  Abdi  L. ( art. 158 § 1 kk, art. 162 § 1 kk )  - dot. sprawy bójki w ełckim lokalu kebab) - 23 - 27 . 04. 2018r. godz. 10:00

II K 1011/17 -  5 osób oskarżonych  ( poprz. sygn. II K 758/17 - dot. zamieszek przy lokalu kebab) - t. 12  i 19. 06. 2018r. godz. 09:00

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Sprawy medialne
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.