Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wysoki kontrast

Sprawy medialne

SPRAWY POZOSTAJĄCE W KRĘGU ZAINTERESOWANIA MEDIÓW

  

Sąd Rejonowy II Wydział Karny  w Suwałkach


brak spraw medialnych

 


                                  Sąd Rejonowy w Augustowie II Wydział Karny  

 

II K 160/14  - Marek D. –  osk. z art. 286 §1 kk – t.  24.10.2017r. godz. 10:00;

II K 134/17 - Grzegorz K. -  osk. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zw. z art 156§ 2 kk ( dot. wypadku na torze kartingowym w Augustowie) -  19.10.2017r. godz. 10:30

II K 259/17 - Paweł Ł. - osk. z art.  56 ust. 1 i 3 ustayw z dn. 29.07.2015r o przeciwdziałaniu narkomanii  -  odroczona bez terminu;

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach 

 

II K 19/17  -  Wiesław G. i 3 inn ( osk. z art. 296 § 3 kk w zb. z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk)  - sprawę przekazano do rozpoznania Sądowi Rejonowemu  w Suwałkach

 

IIK  75/14 – Wojciech K. i inni ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 54 § 1 kks i inne - grupa zorganizowana, przemyty) –   termin  12 i 26.10.2017r. godz. 09:00

 

II K  12/17 Arkadiusz G i 18 inn ( osk. z art.  264 § 3 kk w zw. z art. 12 kk, art. 258 §1 kk i nne -  terminu nie wyznaczono

 

II K 2/17 - Arkadiusz P i 3 inn. ( osk. z art. 258 § 3 kk, art. 264 §3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk) -  termin  13 i 24.10.  2017r. godz. 10:00;

 

II Ka  248/17   Justyna M. G ( osk. z art. 228 §1 kk x 15 )  -  terminu rozpoznania apelacji nie wyznaczono

 

II Ka 249/17 Rafał  L i inn.   ( dot. zakłócania porządku na wystawie gen. Andersa) - 03.10.2017r. godz. 11:00

 

Sąd Rejonowy w Augustowie VI  Zamiejscowy Wydział Karny w  Sejnach

 
                                                 
brak  spraw medialnych

 

 

 

 

© Sąd Okręgowy w Suwałkach
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2017-09-21 w 0.01052 s.