I Wydział Cywilny

 

16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45
tel: 87 563 12 67
fax: 87 563 12 47
 
Przewodniczący Wydziału: SSO Cezary Olszewski
tel: 87 563 12 67
pokój 206
 
Zastępca Przewodniczącego SSO Aneta  Ineza Sztukowska
tel: 87 563 12 67
pokój 221
 
Kierownik Sekretariatu: Ewa Wysocka
tel: 87 563 12 67
pokój 225
 
Przedmiot działalności:
Do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.
 
W celu uzyskania informacji dotyczącej postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Suwałkach należy kontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Interesantów - tel. (87) 56 31 248

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: I Wydział Cywilny
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj